12.1.2017 / Gösterim Sayısı : 1307

2017 Yılı Staj Başvuru ve Uygulama Takvimi

  STAJ BAŞVURU KRİTERLERİ

 1. Staj başvuru işlemleri 02.01.2017 – 28.04.2017 tarihleri arasında Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü "Tarımsal Yayım ve Eğitim birimine" yapılacaktır.
 2. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta v.b. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuruya gelen öğrenciler aşağıdaki belgeleri (dilekçe ekinde) ibraz edeceklerdir.
  • BAŞVURU DİLEKÇESİ (İl Müdürlüğümüzden matbu dilekçe temin edilebilecektir.)
  • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
  • ÖĞRENCİ OLDUĞUNA DAİR BELGE (Fotoğraflı olacaktır aksi takdirde kabul edilmeyecektir) - (Mühürlü İmzalı-ASLI)
 4. İlçe Müdürlüklerinde staj yapacak öğrenciler de İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunacaklardır. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin İlçe Müdürlüklerine görevlendirilmeleri yapılacaktır.
 1. Staj başvurularının değerlendirilmesi staj komisyonu tarafından 01-08.05.2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen öğrenci listesi internet sitemizde duyurulacaktır.

STAJ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN OKULLARI ARACILIĞI İLE AŞAĞIDAKİ BELGELER İSTENİR;

      1. Stajyer öğrencinin okuduğu okuldan Müdürlüğümüze hitaben yazılmış staj tarihini, süresini ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı,

      2.  SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi formu,

      3.  Staj değerlendirme formu,

''