28.3.2017 / Gösterim Sayısı : 680

Tarımsal Kredi Borçlarının Yapılandırılması

        08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği; Üreticilerimizin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan ve 31.12.2016 tarihi itibariyle takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi borçları ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDAŞ'a tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan vadesi 15.02.2017 tarihi itibariyle geldiği halde ödenmemiş olan borçları, borçlu oldukları banka, kooperatif veya elektrik dağıtım / perakende satış şirketi yada TEDAŞ'a 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvurmaları halinde söz konusu kanun çerçevesinde 5 yıl süre ile yapılandırılacaktır.

             Düzenlemeden yararlanmak için söz konusu borçlarla ilgili dava açılmamış olması veya mevcut davadan vazgeçilmiş olması şartı aranacaktır.

                İlgililere önemle duyurulur.

''