5.7.2017 / Gösterim Sayısı : 516

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Hakkındaki 7020 Sayılı Kanun İle Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Bakanlık Kaynaklı Takibe Düşmüş Borçlarına Yeniden Yapılandırma Çıktı

Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve ortaklarının muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak on yıl süre ile taksitlendirilmesine ilişkin 7020 sayılı Kanun 27/05/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KAPSAM

"Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik" ve "Mülga Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği"  hükümlerine göre Bakanlığımız kaynaklarından 31.03.2017 tarihinden önce kullandırılan kredilerin 27.05.2017 tarihi itibariyle muaccel hale gelip Bakanlıkça muacceliyet oluru (tahsil oluru) alınmış olan veya muacceliyet oluru ( tahsil oluru ) alınması gereken kooperatif ve ortakları üzerindeki Bakanlığımıza ait alacakların yeniden yapılandırılarak taksitlendirilmesini kapsamaktadır.

BAŞVURU

Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular ve/veya borçla ilgililerin 31 TEMMUZ 2017 tarihine kadar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre uzatılmayacaktır. Müracaat sonrası taksitlendirme sözleşmesi düzenlenecektir. İl Müdürlüklerine müracaat, kooperatifin ortağı tarafından veya ortaklar adına kooperatif tarafından yapılacaktır.

İlgililere önemle duyurulur

''