22.8.2017 / Gösterim Sayısı : 1849

2017 Yılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 18.08.2017 tarih ve 30158 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında Besilik Erkek Sığır Desteklemesi bu seneki hayvancılık desteklemeleri kapsamına alınmamıştır. Anaç Manda desteklemeleri bu sene tekrar destekleme kapsamına dahil edilmiştir. 2017 yılı Hayvancılık Destekleme Kalemleri ve İlimizde uygulanabilecek destekleme kalemleri ve miktarları aşağıdaki gibidir.

Sıra NoDestekleme AdıAçıklamaDestekleme Miktarı (TL)

1

 

 

Buzağı Desteklemesi

Programlı aşılamaları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağılara


4 ay ve üzeri buzağı (81 İl)
350 TL/Baş
Soy Kütüğü (81 İl)500 TL/Baş

Yetiştirici Bölgesi İlleri (Kütahya dahil değil)
200 TL/Baş (İlave)

Döl Kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağılarına50 TL/Baş (İlave)
2

Anaç Manda ve Malak Desteklemesi

(Malaklarda Programlı aşılamaları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara)

4 ay ve üzeri malak  (81 İl)150 TL/Baş
Malak Soy Kütüğü             (Kütahya'da soy kütüğü yok)
400 TL/Baş
Yetiştirici Bölgesi İlleri (Kütahya dahil değil)200 TL/Baş (İlave)
Anaç Manda (81 İl)250 TL/Baş
Manda Soy Kütüğü             (Kütahya'da soy kütüğü yok)400 TL/Baş
3

Çiğ Süt Desteklemesi

(Üretici örgütlerine üye ve sözleşmesini süt kayıt sistemine kayıt ettirenler)

Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.
4Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği250 ve üzeri anaç küçükbaş sahibi işletmelere  5000 TL/İşletme
5Damızlık Koyun Keçi DesteklemesiDKKYB Üyelerine25 TL/Baş
6Arılı Kovan DesteklemesiAYB Üyelerine10 TL/Kovan

7

 

Atık Desteği

(Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrası oluşan atıklar için)

B.Baş hayvan atıkları (Aşılama Sonrası)600 TL/Baş
K.Baş hayvan atıkları (Aşılama Sonrası)125 TL/Baş
8Hayvan Hastalıkları Desteklemeleri (Tuberküloz-Brucella ve Aşılama sonrası anaflaktik şok sonrası oluşan ölümler)Yerel Kıymet Takdir Komisyonunca Belirlenen Miktarda
9

Hastalıktan Ari İşletme Desteği

500 Başa kadar tam 501 baş ve üzeri %50'sine ödeme yapılır.

Hastalıktan Ari İşletme400 TL/Baş
Onaylı Süt Çiftliği70 TL/Baş (İlave)
10

Aşı Desteği

Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara (işletme sorumlusuyla irtibatlandırılmak kaydıyla)

İlimizde aşılama özelleştirilmediği için sadece küpe uygulama desteği var.

Şap Aşısı (B.Baş)1 TL/Baş
Şap Aşısı (K.Baş)0,50 TL/Baş
Brucella Aşısı (B.Baş)2 TL/Baş
Brucella Aşısı (K.Baş)0,50 TL/Baş
Sığırların Nodüler Ekzantemi (B.Baş)1 TL/Baş
Küpe Uygulama Desteği1 TL/Baş
11Su Ürünleri DesteklemesiAlabalık250.000 kg'a kadar (250.00 kg dahil)0,75 TL/Kg
250.001-500.000 Kg0,375 TL/Kg
Yeni Türler250.000 kg'a kadar (250.00 kg dahil)1 TL/Kg
250.001-500.000 Kg0,5 TL/Kg
Midye0,05 TL/Kg
Kapalı Sistem Üretim0,5 TL/Kg
Kilogram üstü alabalık üretimi (kg)0,25 TL/Kg
Balık Etiketleme0.02 TL/Kg
12

Hayvan Gen Kaynakları Desteği

*İlimizde Uygulanabilecekler

Büyükbaş Hayvan Koruma550 TL/Baş
Küçükbaş Hayvan Koruma80 TL/Baş
Sığır Pedigrili Koruma800 TL/Baş
Arı Koruma40 TL/Kovan
Islah programındaki; koyun/keçi ve yavrularına halk elinde ıslah desteği*Elit Sürü 70 TL/Baş
Taban Sürü 40 TL/Baş
Halk Elinde Manda Islahı*850 TL/Baş
Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu*200 TL/Baş
Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke)*

200 TL/Baş

 

13

Düve Alım Desteği

Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde (Kütahya dahil değil) ve Bakanlıkça belirlenecek (mera, iklim yapısı, yetiştirici kültürü ve bölge yetiştiriciliğine uygun ırklarla yapılacak) diğer illerde

200 Başa Kadar Düve Alımına
Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %30'u kadar

Son 4 (dört) yıl içerisinde İlimizdeki yetiştiricilerimize 114.300.000 TL. Hayvancılık desteklemeleri kaleminde ödeme yapılmıştır.

Şu anda sadece Hayvancılık Desteklemeleri ile ilgili destekleme kalemleri ve destekleme miktarları belli olup, Tarımsal Desteklemeler İle İlgili Uygulama Talimatı yayımlandıktan sonra ayrıntılar belli olacaktır. (Eğik yazı ile yazılanlar İlimizde yoktur.)

Bakanlar Kurulu Kararını incelemek için linke tıklayınız.

Bitkisel ve hayvansal üretime verilecek destekler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerimiz,  İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizi ziyaret edebilirler.

Yetiştiricilerimize önemle duyurulur.


''