13.12.2017 / Gösterim Sayısı : 587

Sözleşmeli Teknik Personel Alımı

Alımı Yapan Kurum      : Kütahya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Çalışma Konusu              : Kütahya İli Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi

Çalışma Yeri                 : Kütahya İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Projeye dahil yerleşim    birimleri

Başvuru Tarihi                : 18- 28 Aralık 2017 tarihleri arası

Sınav Tarihi                     : Telefon İle Bildirilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

ANADOLU MANDASININ HALK ELİNDE ISLAHI PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TEKNİK PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi kapsamında projede yıllık sözleşme ile çalıştırılmak üzere 1 (bir) teknik personel alınacaktır.

Kütahya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bünyesinde istihdam edilecek teknik personelde aranacak şartlar ve başvuruda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

PROJEDE İSTİHDAM EDİLECEK PROJE TEKNİK PERSONELİN NİTELİKLERİ

a) T.C. Vatandaşı olmak

b) Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim /zootekni bölümü , veteriner fakülteleri, meslek yüksek okulların hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni(hayvancılık alanı) mezunu olması,

c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 ay tecilli olması

d) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması

e) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması,

f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması ( projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir).

g) Projenin yürütüleceği İl veya İlçede ikamet etmesi tercih sebebidir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

a) Müracaat dilekçesi

b) Diploma veya Çıkış belgesinin tasdikli sureti

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

ç) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge

d) İkametgâh belgesi

e) Sürücü Belgesi

f) Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti

g) Sabıka kaydı

h) Sağlık Raporu

Başvurular Kütahya Gıda Tarım ve Havvancılık İl Müdürlüğüne 18/12/2017 ile 28/12/2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru sayısının 10'nun altında olması durumunda sadece mülakat yapılır.10 ve üzeri olması durumunda yazılı sınav, yazılı sınav sonucu ilk 5'e giren adaylar sözlü sınava alınır..

Başvurular Kütahya Gıda Tarım ve Havvancılık İl Müdürlüğü 8 Numaralı Evrak Kayıt Bürosuna Yapılacaktır

Sınav Tarihi ve saati telefonla adaylara ayrıca bildirilecektir

 Ayrıntılı bilgi ve irtibat için (274) 231 1681 numaralı ( Dahili : 176 ) telefon kullanılabilir.

 

 


''