31.3.2014

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü


Türker İNCELİ
Veteriner Hekim
BilgilerAçıklama
Doğum Tarihi ve Yeri19.04.1973 Kozan / ADANA
Memuriyete Baş. Tarihi08.01.2001
Bakanlık Sicil No2000-575
Derece / Kademe2/2
Medeni DurumuEvli – 2 Çocuk
Askerlik DurumuYaptı
Yabancı DilAlmanca
Eğitim DurumuYüksek Lisans: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1996
İş Tecrübesi
 • Ağrı Ağ-Et Kombinası – Sorumlu Yönetici (1999-2000)
 • Ağrı Ağ-Et Kombinası – Müdür Yardımcısı (2000-2001)
 • Kütahya Tarım İl Müdürlüğü- Veteriner Hekim (2001-2010)
 • Kütahya İl Gıda Tarım veHayvancılık İl Müdürlüğü- Hay.Sağ.Yet. Ve Su Ürn.Şb.Md. (2010-Halen)
Katıldığı Kurs ve Seminerler
 • Arı Yetiştiriciliği ve Ana Arı Üretimi (21.05.2001-01.06.2001)
 • Et ve Et Ürünleri Üretim tesislerinin Ruhsatlandırılması, Denetlenmesi ve Et Muayenesi Kursu (12-16.05.2003)
 • Elektronik Kimliklendirme (Workshop Elektronic Identification of Livestok Taiex (03-07.10.2005
 • Canlı Demirbaş Hayvan Metaryali Seçim Kursu (01-03.03.2005
 • Türkvet Veteriner Bilgi Sistem Eğitimi ( Mayıs 2006) Koç Sistem
 • Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi Çalıştayı ( Haziran 2006) Koç Sistem
 • Kuş Gribi Eğiticilerin Eğitimi Kursu (28-29.02.2008)​
 • Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi Çalıştayı ( Haziran 2008) Kale Yazılım
 • Türkvet Veteriner Bilgi Sistem Eğitimi ( Temmuz 2008) Kale Yazılım
 • Tektırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve Kayıt Altına Alınması Eğitimi (Mart 2009)
 • Önemli Keçi Hastalıkları, Numune Alma ve Gönderme Eğitimi (20.05.2010)
 • Arı Hastalıkları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ve Kenelerle Mücadele Eğitimi (21.05.2010)
 • Kanatlılarda Salmonella Enfeksiyonu ve Zehirlenmelerde Numune Alma ve Gönderme Eğitimi (20.05.2010)
 • İthal Edilecek Damızlık Sığırların Seçimi ve Uygulama Kriterleri Eğitimi ( 31.05.2011)
 • Küçükbaş Hayvan Kayıt Sistemi ve Anaç Koyun- Keçi Desteklemeleri Eğitimi (03-06.09.2012
 • Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Antimikrobiyal Direnç Sempozyumu Katılımı ( 18.10.2012)
 • IV. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyunu Katılımı ( 19.10.2012)
Ödüller
 • Bakanlık Teşekkür Belgesi (Ekim 2002)
 • İl Müdürlüğü Teşekkür Belgesi (Kasım 2002)
 • Valilik Teşekkür Belgesi (Ocak 2006)
''